Grundejerforeningen Skagen Nordstrand har hjemsted i Frederikshavn Kommune.

Foreningen er for ejere af ejendomme beliggende på strandengen og klitheden mellem Gl. Skagen og Skagen by med adressen Strandklit.

CVR nr. 35191674

 

G R U N D E J E R F O R E N I N G E N   S K A G E N   N O R D S T R A N D